Camellia with striped petals (page 5)


Kayoidori

Naniwagata

Kagoshima

Kagashibori

Washi no Yama

Ezoshibori

Muruishibori

Kokinran

Kazaore

Kikusarasa

Kaganishiki

Kishutsukasa

Kyougarako

Kubiki no Sato

Shiborigarako

Fukurin Washi no Yama

Hikarugenji

Yokokawashibori

Nukifude

Kariginu

Hanaguruma

Shigaiha

Tori no Ko

Sumizome

Shiratsuyunishiki

Somekawa

Goshiki Chiritsubaki

Kagurajishi

Oki no Nami

Sumizome

Genjiguruma

Orandabeni

Camellia with spotted petals (page 4)

Incarnadine camellia (page 6)

Camellia photographs

Camellia and sazanqua

Home